Nalatenschapsonderzoek

Onbeheerde nalatenschappen

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat de erfgenamen weten dat ze recht hebben op de nalatenschap. Het kan zijn dat de familie al jaren geen contact meer heeft met elkaar of zelfs niet weet van elkaars bestaan.

Het kan ook zijn dat er geen directe familie is. Het kan ook zo zijn dat mogelijke erfgenamen zijn geëmigreerd. De familiebanden kunnen om allerlei redenen verbroken zijn.

Wanneer de overledene geen testament had gemaakt, kan in dat soort gevallen het opsporen van de erfgenamen een heel karwei zijn. Een notarieel erfgenamenonderzoek is weliswaar diepgravend, maar leidt niet altijd tot oplossing.

Als de notaris er met het notarieel erfgenamenonderzoek niet uitkomt, wordt de nalatenschap als niet-opgelost afgegeven aan de Consignatiekas. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Financiën, waar niet-opgeloste en niet–opgeëiste nalatenschappen worden geparkeerd. Wanneer gedurende twintig jaar na het overlijden niemand de nalatenschap claimt, vervalt de nalatenschap aan de Staat.